Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Zasady podziału składki

OBOWIĄZKOWE PRZELEWY MIESIĘCZNE SKŁADEK NA KONTO REGIONU

Osoba przekazująca składkę na konto Regionu, tj. pracownik księgowości pracodawcy lub osoba upoważniona przez komisję do przygotowania przelewu bankowego miesięcznej składki na konto Regionu winna w tytule przelewu wpisać kolejno prawidłowe dane organizacji wg. poniższego schematu. Zachowanie kolejności opisu przelewów składek pozwoli na prawidłową identyfikację płatnika, składki i miesiąca, za który składka została uiszczona.

Instrukcja kolejności tworzenia opisu przelewu: KZ; następnie numer rejestrowy organizacji nadany przez Region (np. 00001), dalej skrót skł (oznacza składka), a po zwrocie skł wpisujemy miesiąc i rok, za który jest  płatna składka np.: 01/24 (oznacza za miesiąc styczeń 2024 r.) i dalej wpisujemy nazwę własną organizacji, wpłacającej składkę.

Uwaga: w przypadku organizacji posiadających w Regionie Środkowo-Wschodnim subkonto w miejsce oznaczenia KZ proszę wpisać oznaczenie SUB (oznacza subkonto w Regionie).Ważne: zaleca się przekazanie niniejszej informacji do osoby dokonującej przelewów składki, tj. do księgowości pracodawcy lub członka komisji dokonującego przelewów.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content