Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Załóż związek zawodowy

Pierwsze kroki w nowej pracy to rzecz jasna zapoznanie się z otoczeniem oraz próba odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Miejsce wykonywania swojej pracy, najbliżsi współpracownicy oraz miejsca niezbędne do sprawnego funkcjonowania jako pracownik, czyli np. kadry, płace, ubezpieczenia itp. A interesowałeś się, czy w Twoim miejscu pracy działa organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność”? Jeżeli tak to gratulacje za odpowiedzialne zachowanie i zapobiegliwość. Jeżeli nie to nic straconego, ale zrób to czym prędzej. Wtedy może się okazać, że:

  1. Organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” istnieje. Jest to sytuacja najprostsza, gdyż wystarczy się skontaktować z jej przewodniczącym lub liderem na Twoim odcinku pracy (dziale, wydziale itp.). Od nich dowiesz się wszystkiego na temat funkcjonowania oraz korzyści z członkostwa w NSZZ „Solidarność”.
  2. Organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” nie istnieje. Teraz wszystko w Twoich rękach. Ty i Twoi koledzy stoicie przed niesamowitym wyzwaniem. Stworzeniem od podstaw organizacji, która uczyni Wasze miejsce pracy lepszym, bezpieczniejszym i jeszcze bardziej przyjaznym. Oczywiście pomożemy Wam w tym. Wystarczy skontaktować się z Działem Rozwoju Związku, gdzie otrzymacie bezpośrednie wsparcie oraz niezbędną wiedzę i narzędzia.

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, dokonana dzięki zabiegom i interwencji NSZZ „Solidarność” rozszerzyła wachlarz osób, które mogą tworzyć i wstępować do związków zawodowych. Na podstawie art. 2.1. tejże ustawy, prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową. Zgodnie z definicją ustawową są to pracownicy lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy. Pod tym zapisem kryją się również osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło).

Wystarczy 10 osób zatrudnionych w danym zakładzie pracy, żeby utworzyć organizację, która będzie reprezentowała interesy pracowników i chroniła ich prawa. Przede wszystkim jednak będzie równorzędnym partnerem w relacjach z pracodawcą. Warto dodać, że prawo tworzenia związków zawodowych przysługuje nie tylko pracownikom, ale także osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osobom fizycznym prowadzącym jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnionym). W przypadku osób nie będących pracownikami jedynym ograniczeniem jest świadczenie przez te osoby pracy przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji. Z kolei prawo wstępowania do istniejących już związków zawodowych przysługuje także wolontariuszom, stażystom i innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia.

A co w przypadku osób zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 10 osób albo w sytuacji, gdy do nowotworzonej organizacji chce przystąpić mniej niż 10 zatrudnionych? Takie osoby mogą przystępować do organizacji międzyzakładowych, czyli obejmujących swoim działaniem więcej niż jednego pracodawcę. Oznacza to, że członkami tej organizacji są pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Liczba pracodawców objętych działalnością organizacji międzyzakładowej nie jest ograniczona. Natomiast możliwe jest strukturalne wyodrębnienie w ramach takiej „dużej” organizacji osób zatrudnionych u konkretnego pracodawcy oraz upoważnienie ich do reprezentowania swoich interesów wobec swojego pracodawcy. Jednym z wielu atutów organizowania się w ramach NSZZ „Solidarność” jest fakt, że w przypadku naszego Związku nie ma obowiązku rejestracji sądowej nowej organizacji, ani tworzenia jej statutu. Wystarczy podjęcie stosownej uchwały przez grupę inicjatywną oraz złożenie wniosku w tej sprawie do Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. To zarząd regionu jest organem rejestrowym i wystawia wszelkie konieczne zaświadczenia z informacją dla pracodawcy na czele. Tak więc wszelkie formalności skrócone są do koniecznego minimum. Moment poinformowania pracodawcy jest tą chwilą, w której pracownicy zorganizowani w NSZZ „Solidarność” zaczynają korzystać z uprawnień i przywilejów przysługujących członkom związku, ale też pozostałym pracownikom zatrudnionym w uzwiązkowionym zakładzie pracy.

Dokumenty do założenia organizacji:
– uchwała o założeniu organizacji NSZZ „Solidarność”
– wniosek o zarejestrowanie organizacji NSZZ „Solidarność”

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content