Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Szkolenia SIP

Aby skutecznie, odpowiedzialnie i profesjonalnie pełnić funkcję społecznego inspektora pracy trzeba zdobyć podstawową wiedzę prawno-merytoryczną. Dlatego na rynku szkoleniowym w Polsce są do wyboru oferty szkoleń podstawowych dla społecznych inspektorów pracy.

Dokonując wyboru szkolenia dla społecznego inspektora pracy należy zwrócić uwagę czy jego program zawiera podstawowe bloki tematyczne, przeznaczone dla nowo wybranych zakładowych, wydziałowych (oddziałowych) i grupowych społecznych inspektorów pracy. Pamiętajcie, że celem szkolenia podstawowego jest przygotowanie inspektora do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy.

Przykładowy zakres tematyczny szkolenia podstawowego:

 1. nadzór nad warunkami pracy;
 2. działalność SIP na rzecz poprawy warunków pracy;
 3. status prawny społecznej inspekcji pracy;
 4. ochrona prawna społecznego inspektora pracy;
 5. uprawnienia oraz zasady postępowania społecznych inspektorów pracy;
 6. metodyka kontroli zagadnień prawnej ochrony pracy, bhp oraz technicznego bezpieczeństwa pracy, przeglądy stanowisk pracy;
 7. udział społecznego inspektora pracy w postępowaniu ustalającym okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy;
 8. formułowanie zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy oraz wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy.

Społeczny inspektor pracy po zakończonym szkoleniu powinien zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu:

 1. stosowania prawa pracy na terenie zakładu,
 2. technicznego bezpieczeństwa pracy,
 3. metodyki kontroli warunków pracy,
 4. roli członka zespołu powypadkowego i prawnej ochrony poszkodowanych

Ważne: to na pracodawcy spoczywa obowiązek skierowania i sfinansowania  szkolenia społecznego inspektora pracy. (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Art. 14. tejże ustawy mówi:

 1. Zakład pracy jest obowiązany zapewnić społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań.
 2. Koszty związane z działalnością społecznej inspekcji pracy ponosi zakład pracy.

Organizacja związkowa, organizująca wybory SIP-ów w zakładzie pracy, po dokonaniu wyboru, występuje do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o skierowanie społecznego inspektora pracy na szkolenie. Najlepiej wcześniej wyszukać podstawowe szkolenie tak, aby we wniosku wskazać miejsce, termin i koszt szkolenia w piśmie do pracodawcy. Przestrzegamy przed wyborem szkolenia przez pracodawcę. Zdarza się często, że takie szkolenie służy jedynie temu, aby odnotować obecność SIP-a na szkoleniu, nie uwzględniając podstawowego celu szkolenia.     

Seminaria SIP w Regionie

Region prowadzi seminaria doskonalące wiedzę i praktyczne, warsztatowe metody działania społecznego inspektora pracy w oparciu o współpracę z Państwową Inspekcją Pracy – Inspektoratem PIP w Lublinie. Seminaria mają za zadanie doskonalenie warsztatu pracy inspektora, a także dają narzędzia do pracy inspektora na rzecz poprawy warunków pracy w zakładzie. Od kilku lat efektywna praca inspektorów, wybranych na wniosek organizacji związkowej, może być zgłaszana do corocznego konkursu organizowanego przez PIP, na szczeblu województwa. NSZZ „Solidarność”, dzięki aktywnej pracy inspektorów – naszych członków, ma wielu laureatów tego konkursu. Zachęcamy do uczestniczenia.  

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content