Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym

SRwSW Oddział Wojewódzki – Lublin
ul. Królewska 3, 20-109 Lublin

Dyżur: czwartek godz. 10:00-15:00
kontakt – Lech Ciężki, tel. 694 447 662

Celem Stowarzyszenia jest:

  • organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa osób, które dotknięte zostały w Stanie Wojennym represjami, w ich życiu społecznym, politycznym i gospodarczym,
  • domaganie się uznania, że Stan Wojenny został w PRL wprowadzony z naruszeniem ustawy zasadniczej,
  • domaganie się ukarania winnych naruszenia Konstytucji, przez ograniczenie swobód i praw obywatelskich, a także potępianie metod jakimi posługiwały się władze i była PZPR w Stanie Wojennym,
  • domaganie się rehabilitacji osób dotkniętych represjami i popieranie indywidualnych roszczeń członków Oddziału o naprawienie krzywd jakich doznały w Stanie Wojennym w znaczeniu moralnym i w wymiarze materialnym,
  • udzielanie pomocy prawnej wszechstronnej, zmierzającej do nabycia określonych praw i uprawnień przez członków Oddziału,

Miejsca tragedii Narodu Polskiego w Stanie Wojennym, a głównie te, które pociągnęły ofiary śmiertelne – w tym również z odniesionych ran spowodowane przez militarne siły używane przeciwko bezbronnej ludności, otaczane są przez Oddział szczególną opieką.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel RP, który został dotknięty represjami w Stanie Wojennym, potwierdzonymi odpowiednim dokumentem.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content