Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Standardy solidarności

Każda dziedzina życia społecznego w tym zawodowego w demokratycznym państwie wymaga od jego uczestników podejmowania wyzwań. Życie w społeczeństwie to zajmowanie postaw i dokonywanie wyborów, które mają wpływ na innych i na relacje międzyludzkie, w tym na funkcjonowanie organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy.
Każda aktywność związku zawodowego może być poddana ocenie nie tylko w aspekcie koleżeńskim czy prawnym, ale również w aspekcie etyczno-moralnym.
Ważna dla nas jest postawa moralna każdego członka związku zawodowego, a z drugiej strony etyczna działalność całego środowiska związkowego, co skutkuje funkcjonowaniem zgodnym z  normami etycznymi, wynikającymi  z preambuły Statutu NSZZ „Solidarność”, która brzmi:

„Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powołany w Polsce w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową, opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych”.

Wartościami podstawowymi członków NSZZ „Solidarność” są szacunek i godność człowieka, uczciwość i rzetelność, prawda, wiarygodność, niezależność, szczerość i lojalność. Fundamentalnymi dla działań „Solidarności” i gwarantującymi jej pomyślny rozwój są zaufanie i wzajemne wsparcie w duchu katolickiej nauki społecznej.  

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content