Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Społeczny nadzór warunków pracy

Społeczna inspekcja pracy u pracodawcy jest ważnym narzędziem kontroli i skutecznej poprawy warunków pracy w ramach ustawowej działalności związków zawodowych.  

Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja pracy (Art. 18(5)§ 1§;2 kodeksu pracy). Organizację, zadania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy oraz zasady funkcjonowania określa ustawa o społecznej inspekcji pracy z dnia 24 czerwca 1983 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.) zobacz.

Społeczna inspekcja pracy w zakładzie pracy ma na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społeczna inspekcja pracy jest powoływania do życia przez związki zawodowe działające u Pracodawcy. Podstawę powołania stanowi regulamin wyboru zobacz.

Inspektorzy reprezentują interesy wszystkich pracowników w zakładzie pracy, ale ich społeczna praca u pracodawcy jest kierowana wyłącznie przez zakładowe organizacje związkowe. Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy na podstawie regulaminu przyjętego przez związki zawodowe. Wybiera się ich na okres 4 lat. Zakład pracy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu. Bardzo ważnym uprawnieniem Społecznego inspektora pracy jest prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy dla wykonywania zadań ustawowych określonych w art. 4. ustawy o SIP. Społeczny inspektor pracy ma prawo żądać od kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content