Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Rekrutacja

Koleżanki i Koledzy
działacze funkcyjni władzy wykonawczej i kontrolnej szczebla zakładowego NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego

Wychodząc na przeciw waszym oczekiwaniom, a także mając na względzie strategię Zarządu Regionu, dotyczącą nabycia przez działaczy umiejętności i wiedzy niezbędnej do profesjonalnego prowadzenia działalności związkowej, w tym w szczególności stałego rozwoju związku w zakładach pracy Lubelszczyzny, proponujemy różne formy prowadzenia szkoleń. Jesteśmy otwarci na wasze potrzeby. Zapraszamy do współpracy.

Czas szkolenia zależny jest od typu i formy szkolenia. Obowiązują zasady rekrutacji i odpłatności za szkolenia prowadzone przez wykładowców zewnętrznych – podstawa uchwała nr 69/XXXII/2022 Zarządu Regionu.

Szkolenia stacjonarne odbywają się w sali konferencyjnej Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, ul. Królewska 3, w siedzibach Oddziałów terenowych Regionu lub w innych salach wykładowych wynajętych na potrzeby szkolenia. Przewidujemy także szkolenia wyjazdowe i on-line.

Rozszerzamy ofertę szkoleń stacjonarnych ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia podstawowego poziomu zakładowego dla działaczy władzy wykonawczej i władzy kontrolnej. Dział szkoleń prowadzący rekrutację prowadzi na bieżąco listę przeszkolonych działaczy z każdej organizacji zarejestrowanej w Regionie Środkowo-Wschodnim. Zaleca się udział w szkoleniu podstawowym wszystkich działaczy władzy wykonawczej i władzy kontrolnej w kadencji 2023-2028.                           

Tylko profesjonalne przygotowanie do odpowiedzialnej i merytorycznej pracy związkowej daje nam szansę na pozytywny odbiór w środowisku pracy, wśród pracowników i konstruktywne zderzenie z rzeczywistością kreowaną przez pracodawcę.

Zainteresowanych wybraną tematyką szkolenia prosimy o zgłoszenie do Działu Szkoleń.
KONTAKT e-mail: reporter.lublin@solidarnosc.org.pl ; tel. 81 53 208 11 wew. 20.

Uwaga: część szkoleń odpłatna. Zasady odpłatności informacja podczas rekrutacji na szkolenie.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content