Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Przepis na sukces „Solidarności” w WUP

Wzrost liczby członków z 19 do 70, podwyżki wynagrodzeń o 10% czy wypłata dofinansowania do wypoczynku to tylko niektóre sukcesy młodziutkiej organizacji związkowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie. Jaki mają patent na sukces? Rozmawiają i słuchają siebie nawzajem, a potem negocjują z pracodawcą.

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w WUP powstała 2 lutego br. Przyczyną zawiązania związku zawodowego była potrzeba integracji pracowników oraz poczucie odpowiedzialności za społeczność pracowniczą.

Po ośmiu miesiącach działalności mamy wiele doświadczeń związanych z działalnością związkową, sukcesy małe i duże, ale także jeszcze wiele inicjatyw do zrealizowania. Możemy jednak zdecydowanie podkreślić, że nie był to łatwy czas z uwagi na zmianę kierownictwa urzędu już po miesiącu działalności, brak ugruntowanej tradycji związku zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, a także brak doświadczenia w budowaniu relacji pracodawca-związek zawodowy – podkreśla przewodnicząca Agnieszka Postępska.

Jak się okazuje, trudności tylko mobilizowały do działania, bo dziś organizacja może się pochwalić wzrostem uzwiązkowienia z 19 do 70 osób czy współpracą z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie. Dzięki niej członkowie Związku, w siedzibie pracodawcy, uczestniczą w warsztatach rehabilitacji ruchowej, mających na celu profilaktykę przewlekłych bólów kręgosłupa. Bóle kręgosłupa są główną przyczyną dezaktywacji zawodowej i jedną z najczęstszych przyczyn absencji chorobowej pracowników.

Ponadto Komisja Zakładowa dwukrotnie przeprowadziła ankietę wśród członków, w której mogli się wypowiedzieć na temat swoich oczekiwań i zgłosić propozycje działań. Część tych propozycji już została urzeczywistniona, jak np. wypłata dofinansowania do wypoczynku najpóźniej w ostatnim dniu przed rozpoczęciem urlopu.

Zakładowa „Solidarność” zaangażowała się w prace obejmujące stworzenie i aktualizację regulaminów – Regulaminu Pracy WUP w Lublinie, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w WUP w Lublinie oraz Regulaminu określającego zasady pracy zdalnej w WUP w Lublinie, co zostało docenione przez pracodawcę, czemu dał wyraz uwzględniając wszystkie zgłoszone uwagi.

W najbliższej przyszłości przed organizacją stoją kolejne wyzwania związane z podwyższeniem wynagrodzeń w roku 2024 oraz stworzenie polityki senioralnej dla pracowników w wieku przedemerytalnym. Ale to oczywiście nie jest nasze ostatnie słowo, jesteśmy kreatywni i otwarci na nowe inicjatywy – podkreśla przewodnicząca.

I właśnie kreatywności oraz kolejnych sukcesów życzymy związkowcom z WUP w Lublinie.

Na zdjęciu skład Komisji Zakładowej od lewej: Ewelina Redzik, Katarzyna Sieg, Monika Komor, Karolina Taborek, Agnieszka Postępska, Marcin Sikora.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content