Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Przedstawicielstwo związkowe

Utworzenie organizacji związkowej otwiera pracownikom możliwości do inicjowania zmian warunków pracy.

Na wniosek związku zawodowego pracodawca jest zobowiązany do rozpoczęcia negocjacji w zakresie np. zmiany regulaminu pracy, wynagradzania, premiowania i wielu innych przepisów prawa wewnątrzzakładowego. Oczywiście czym innym jest rozpoczęcie procesu negocjacji, a czym innym finalny sukces. Tutaj decydujące znaczenie ma siła związku, czyli jego liczebność i świadomość pracowników po co się organizują. Nie bez znaczenia jest również wsparcie doświadczonych negocjatorów z NSZZ „Solidarność”.

Po co mi związek?
Na pytanie po co mi związek zawodowy warto krótko omówić zasady tworzenia regulaminu pracy, który decyduje w jakich warunkach będziemy świadczyli pracę. Regulamin pracy jest zobowiązany wprowadzić pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Natomiast pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie. Jego treść ustalana jest przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Jest również możliwość, że regulamin pracy jednostronnie ustala samodzielnie pracodawca. Ma to miejsce, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. Z powyższego wynika, że pracownicy rezygnując z możliwości utworzenia organizacji zakładowej pozbawiają się na własne życzenie możliwości kształtowania swoich warunków pracy. Jest to istotne przez cały okres funkcjonowania zakładu pracy, gdyż zmiany w treści Regulaminu również muszą być uzgadniane z zakładową organizacją związkową. Oczywiście o ile taka funkcjonuje.

Ponadto zorganizowanie się pracowników to również możliwości tworzenia nowych rozwiązań i instytucji. Poza wspomnianym już regulaminem pracy z inicjatywy związku zawodowego istnieje możliwość utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych u mniejszych pracodawców. Obowiązek ten dotyczy bowiem pracodawców zatrudniający co najmniej 50 pracowników, ale u tych zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników istnieje taka możliwość, o ile z wnioskiem o jego utworzenie wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Jako podsumowanie i zobrazowanie sytuacji pracowników w zakładzie pracy nie można pominąć społecznej inspekcji pracy, czyli służby wybieranej i pełnionej przez pracowników. Ma ona na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych. Jednakże istotnym ograniczeniem dla jej powołania jest konieczność funkcjonowania w zakładzie pracy zakładowej organizacji związkowej, która powołuje i kieruje pracą społecznego inspektora pracy.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content