Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Pomoc organizacyjna

Organizatorzy związkowi

Organizatorzy związkowi pomagają osobom niezrzeszonym zorganizować się w związek zawodowy oraz wspierają bieżącą działalność związku zawodowego w zakładach pracy, ze szczególnym naciskiem na utrzymanie poziomu reprezentatywności związku.

W procesach zmian organizacyjnych po stronie pracodawcy pomagają wybrać optymalną ścieżkę dostosowania struktury związku. Opracowują we współpracy z władzą wykonawczą organizacji plan rozwoju związku, w tym realny, możliwy do wykonania, plan spotkań z pracownikami i plan promocji związku u pracodawcy.

Stały elektroniczny monitoring miesięcznych zestawień opracowywanych przez organizacje pozwala organizatorom na podejmowanie działań wyprzedzających, mających na celu wsparcie organizacji.

Dział Rozwoju Związku – ul. Królewska 3 w Lublinie, pok. 21, II piętro

ababa

Regionalni organizatorzy związkowi:

Krzysztof:
601 837 720
krzysztofwodrowski@wp.pl

Mateusz:
601 157 676
mateusz.lech84@gmail.com

Ireneusz:
502 273 448
i.pszczola@solidarnosc.org.pl

Dział Organizacyjny

Pracownicy Działu Organizacyjnego dbają o to, aby organizacja związkowa na każdym etapie swojej aktywności była wyposażona w odpowiednie dokumenty, a podejmowane przez nią działania były efektywne i zgodne z obowiązującym prawem. 

Tutaj nowej organizacji nadaje się numer rejestrowy i na podstawie uchwały Prezydium ZR wprowadza jej dane ewidencyjne do rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych Regionu.  Organizacja otrzyma pisemne poświadczenie dokonania jej rejestracji. Jest ono niezbędne do poinformowania pracodawcy, że w jego zakładzie pracy rozpoczęła działalność organizacja związkowa NSZZ „Solidarność”, która od tego momentu występuje w imieniu pracowników.

Przygotowane zostaną także komplety dokumentów potrzebne do wyrobienia numeru REGON (Urząd Statystyczny) i NIP (Urząd Skarbowy).

W trakcie dalszej działalności organizacja otrzyma np. dokumenty potrzebne do założenia rachunku bankowego, do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy i wszelkiego typu zaświadczenia wymagane do prowadzenia bieżącej działalności.

Dział przyjmuje wszystkie dokumenty wyborcze od organizacji zakładowych.

W tym dziale prowadzony jest regionalny elektroniczny system rejestru jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, a każdy przewodniczący organizacji otrzymuje dane potrzebne do logowania oraz pomoc w kwestii wypełniania ankiet elektronicznych na stronie www.lubelskasolidarnosc.pl.

Dział Organizacyjny pracuje:
poniedziałek w godz. 9:00-17:00
wtorek-piątek w godz. 7:00-15:00

Kontakt:

ul. Królewska 3 w Lublinie, pok. 33, III piętro

81 532 08 11 wew. 11

organizacja.lublin@solidarnosc.org.pl, czas.lublin@solidarnosc.org.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content