Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Początek roku – pamiętaj o obowiązkach ustawowych i statutowych!

Przypominamy, że wszystkie organizacje związkowe są zobowiązane złożyć pracodawcy informację o liczbie członków będących pracownikami lub innymi osobami wykonującymi pracę zarobkową.

Informację taką składa się dwa razy w roku, najpóźniej do dnia 10 stycznia (stan na dzień 31 grudnia) oraz do dnia 10 lipca (stan na dzień 30 czerwca). Podstawa prawna to art. 251 ustawy o związkach zawodowych.

Niezłożenie informacji o liczbie członków skutkuje utratą uprawnień zakładowej organizacji związkowej.

Wzór >>>

Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków Związku. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.

Przypominamy także o przesyłaniu kwestionariuszy informacyjnych o liczebności Organizacji do Regionu do 15 stycznia 2023 roku na adres e-mail: czas.lublin@solidarnosc.org.pl lub organizacja.lublin@solidarnosc.org.pl. Obowiązek taki na organizacje związkowe nakłada Uchwała KK nr 14/2010 ws. aktualizacji danych o stanie Związku.

Kwestionariusz informacyjny >>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content