Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Oświatowa „Solidarność” z nową uchwałą programową

Delegaci Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” spotkali się 12 i 13 marca 2024 r. w Falentach pod Warszawą na Walnym Zebraniu Delegatów. Centralnym punktem obrad było przyjęcie uchwały programowej.

– Chcemy wytyczyć kierunki działań Sekcji. Chcemy też zwrócić uwagę na najważniejsze problemy polskiej oświaty – mówił przed obradami Waldemar Jakubowski, przewodniczący Sekcji.

„Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz potrzebę zagwarantowania szczególnej rangi społecznej zawodu nauczyciela, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ «Solidarność» podejmie wszelkie właściwe i niezbędne kroki konieczne do utrzymania w mocy Karty nauczyciela – ustawowej regulacji prawnej określającej pragmatykę zawodową, chroniącej też przed skutkami chorób zawodowych. Nie mniej ważnym problemem jest obrona godności pracowników oświaty, w tym ich ochrona prawna jako funkcjonariuszy publicznych” – napisali w uchwale delegaci.

Zapowiedzieli także zdecydowane działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w celu podwyższenia wynagrodzeń pracowników oświaty.

„Priorytetem w kadencji 2023 – 2028 jest uniezależnienie wynagrodzeń pracowników oświaty od decyzji politycznych i wprowadzenie mechanizmu naliczania wynagrodzeń od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej lub przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw” – czytamy w uchwale programowej.

Za niezbędne uznano również zapewnienie właściwego systemu i poziomu finansowania edukacji, co należy do podstawowych zadań państwa.
„System finansowania zadań edukacyjnych musi być spójny, przejrzysty i adekwatny do zadań oświatowych realizowanych przez samorządy terytorialne. Wymaga to ustalenia faktycznych relacji między wydatkami ponoszonymi przez budżet państwa a tymi, które powinny być obciążeniem dla jednostek samorządu terytorialnego” – napisano w uchwale.

„Ważną rolę w stabilizacji sytuacji w oświacie może odegrać «Umowa edukacyjna». Jednym z jej celów powinno być dążenie do podpisania zasad regulujących płace w oświacie na wiele lat. W celu realizacji tego postulatu WZD zobowiązuje szczególnie Radę Krajowej Sekcji oraz sekcje regionalne do podejmowania działań mających na celu doprowadzenie do jej zawarcia. Istotnym elementem «Umowy edukacyjnej» musi być zapewnienie odpowiednich warunków pracy i płacy osobom związanym z kształceniem i wychowaniem młodych pokoleń Polaków” – dodano.

– Wcześniej odbyła się część sprawozdawcza. Cieszę się, że częścią obrad była także uroczystość wręczenia statuetek „Przyjaciel Oświaty”, które przyznajemy nie tylko członkom Sekcji Krajowej, ale także Sekcji Regionalnych. Podczas WZD wręczyliśmy je pięciorgu osobom, które z Solidarnością związane są od początku jej istnienia, czyli od 1980 roku – podkreślił Waldemar Jakubowski.

Tysol.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content