Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Nie żyje Zenobia Kitówna – I przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Urodziła się 5 września 1933 r. w Kurowie k. Puław. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Wydziale Nauk Humanistycznych (1960), w 1966 r. obroniła doktorat. W latach 1947-49 i 1956-58 była drużynową Związku Harcerstwa Polskiego, 1959-80 phm. i harcmistrzynią ogólnopolskiej nieformalnej grupy harcerek nawiązującej do dawnej Organizacji Harcerek. W czerwcu 1949 r. wykonała ulotki nawołujące do bojkotu zlotu organizowanego przez komunistów w święto Bożego Ciała. W 1956 r. uczestniczyła w wiecach studenckich. Od 1967 r. działała w ramach Duszpasterstwa Nauczycielskiego (prowadzonego przez ks. Piotra Tarnowskiego). W 1967 r. była przesłuchiwana. W latach 1960-84 była nauczycielką w Technikum Kolejowym w Lublinie. Od wiosny 1980 r. była wiceprzewodniczącą Rady Zakładowej w tej szkole.

Od września 1980 r. działała w NSZZ „Solidarność”. Była przewodniczącą Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej, od marca 1981 r. przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, a w październiku 1981 r. współzałożycielką niezależnego miesięcznika „Solidarność Nauczycielska”. W dniach 19 listopada – 3 grudnia 1981 r. współorganizowała strajk lubelskich nauczycieli. Była sygnatariuszką porozumienia z wojewodą lubelskim.

Po 13 grudnia 1981 r. przebywała w ukryciu. 17 grudnia 1981 współorganizowała Mszę Świętą w rocznicę wydarzeń Grudnia ’70 w kościele oo. Kapucynów w Lublinie oraz 2 akcje ulotkowe. 4 stycznia 1982 r. została zatrzymana, a 6 stycznia internowana w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, od 15 stycznia 1982 w Gołdapi, od 1 marca 1982 w Darłówku. Uczestniczyła w głodówkach internowanych kobiet. Została zwolniona 23 lipca 1982 r.

Po wyjściu z internowania była współinicjatorką powstania podziemnej Wszechnicy Nauczycielskiej w Lublinie, współorganizatorką spotkań szkoleniowych oraz obchodów rocznicy 11 listopada przy klasztorze oo. Kapucynów, następnie przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie. Była kolporterką wydawnictw podziemnych: czasopism, ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy i in. materiałów (wydawanych m.in. przez ekipę „Solidarności Nauczycielskiej”). Współorganizowała materiały poligraficzne oraz dystrybucję darów z zagranicy (żywność i ubrania) dla nauczycieli w trudnej sytuacji materialnej. Pisała artykuły do podziemnego piśma „Solidarność Nauczycielska”. Była  zaangażowana w dokształcanie szykanowanej młodzieży szkolnej. Współorganizowała Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. W latach 1987-89 była członkiem Komisji Interwencji i Praworządności „Solidarności”. Kilkakrotnie przesłuchiwana. W marcu 1988 r. współinicjowała ujawnienie Komitetu Organizacyjnego „Solidarności” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lublinie.

W latach 1989-90 ponownie została nauczycielką w Technikum Kolejowym. We wrześniu 1990 r. uczestniczyła w II Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Leningradzie. W latach 1991-92 była zastępcą Kuratora Oświaty w Nowym Sączu, 1993-94 dyrektorem Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. W 1994 r. przeszła na emeryturę. W latach 1999-2004 była wykładowcą Instytutu Edukacji Narodowej w Lublinie. Od 2003 r. była członkiem Koła Przyjaciół Harcerstwa. Współpracowniczka Radia Maryja (audycje dla rodziców).

Jest m.in. współautorka opracowania: Harcerki 1939-1945 (Warszawa 1973), Lubelska Chorągiew Harcerek 1939-1944 (Lublin 2007). Została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

W okresie od 5 maja 1976 do 31 maja 1977 r. była rozpracowywana przez Wydział III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Akademik”; do 6 lipca 1989 r. w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego/Sprawy Operacyjnego Rozpoznania krypt. „Kwintet”.

Zmarła 1 marca 2024 r.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy żalu i współczucia.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content