Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Najlepiej w województwie dbają o bezpieczeństwo!

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie podczas uroczystej gali 17 listopada br. wyróżniła i nagrodziła najlepszych Społecznych Inspektorów Pracy. Wśród nich znalazł się nasz kolega Sławomir Sosik z NSZZ „Solidarność” Zakładów Azotowych Puławy SA. Serdecznie gratulujemy.
Wyróżnienia SIP-om wręczał zastępca przewodniczącego Regionu Środkowo-wschodniego NSZZ „Solidarność”, Marek Wątorski.

Społeczna inspekcja pracy jest uprawniona do kontrolowania warunków pracy i monitorowania wszelkich nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy, a ważność wyborów nie podlega żadnej zewnętrznej kontroli. Mają oni prawo kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych ze względu na BHP. Mogą również kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy. Powinni brać czynny udział w analizowaniu i zapobieganiu zagrożeniom, które są przyczyną wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a których likwidacja lub ograniczenie przyniesie poprawę warunków pracy.

Podczas gali PIP wyróżnieni i nagrodzenia zostali także pracodawcy, którzy dbają o bezpieczeństwo pracy i stale poprawiają jej warunki.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content