Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Nabór kandydatów na ławników

Rozpoczął się nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027. Termin składania zgłoszeń mija 30 czerwca.

Na nową kadencję, zgodnie z wnioskami Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, Rada Miasta Lublin wybierze:

do Sądu Okręgowego w Lublinie – 158 ławników, w tym 6 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;

do Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – 6 ławników;

do Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie – 35 ławników, w tym 29 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Aby zarejestrować swoją kandydaturę należy złożyć Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z niezbędnymi załącznikami:

osobiście w Biurze Rady Miasta Lublin, Ratusz, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, pok. 22, w godz. 8.00-15.00 do 16 czerwca oraz w godz. 8.00-19.00 w dniach 19-30 czerwca;

osobiście w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin przy ulicach: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13-15, Kleeberga 12a i Wolskiej 11, w poniedziałki w godz. od 7.45 do 16.45 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.45 do 15.15;

za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Rady Miasta Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca br. O dochowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji oraz Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także w wersji papierowej w Biurze Rady Miasta Lublin i we wszystkich Biurach Obsługi Mieszkańców.

Wybór ławników sądowych planowany jest na sesji Rady Miasta Lublin w październiku br.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content