Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Młodzi pracownicy w związku

Pierwsza czy też nowa praca to tworzenie nowej rzeczywistości od samego początku. Nawiązywanie relacji, wdrażanie w obowiązki, poznanie realiów funkcjonowania w miejscu pracy będą rzutowały na przyszłe kilka lub kilkanaście lat. Dlatego też dobre relacje należy budować na zdrowych i mocnych fundamentach. Chodzi tutaj głównie o płaszczyznę właściwych relacji z pracodawcą i ustalenie zasad współpracy. Oczywiście indywidualne warunki pracy są określone w umowie o pracę, ale inne istotne sprawy, kształtujące Twoją pozycję w zakładzie pracy, są zawarte w zbiorowym prawie pracy, które zapisano w regulaminach wewnątrzzakładowych. Zdarza się, że zapisy tych regulaminów są lepsze od prawa powszechnie obowiązującego, wynikającego z kodeksu pracy, ale najczęściej ograniczają się do niezbędnego minimum. Dzieje się tak, bo pracodawca nie mając ustawowego  partnera w postaci związku zawodowego realizuje swoje obowiązki wobec pracowników w oparciu o jednoosobowego przedstawiciela załogi. A jego pozycja w zakładzie pracy wobec pracodawcy jest bardzo słaba.

Związek zawodowy może skuteczniej domagać się pozytywnych zmian. Przykładem jest realizacja przez pracodawcę obowiązku tworzenia odpisu na fundusz socjalny w zakładzie pracy. Pracodawca zatrudniając do 50 pracowników, gdy nie ma związku zawodowego, nie ma prawnego obowiązku tworzenia funduszu. Z chwilą kiedy pracownicy zrzeszą się w związku zawodowym pracodawca taki fundusz tworzy zatrudniając minimum 20 pracowników.

Istotne jest także ustalenie zasad współpracy na linii pracodawca-pracownicy, w oparciu o prawną reprezentację ustawowego związku zawodowego. Im wcześniej to nastąpi, tym większa szansa na pracę w spokojnych i komfortowych warunkach. Dotyczy to zwłaszcza młodych pracowników, którzy dzięki temu mogą prawidłowo rozwijać się zawodowo. Wzajemny szacunek pozwoli uniknąć stresujących sytuacji.

Dzięki zorganizowaniu się w NSZZ „Solidarność” będzie można zastanawiać się jak polepszyć warunki pracy, a nie czy warto w tym miejscu pracować i wiązać z nim swoją przyszłość – zorganizuj się!

Bardzo ważnym elementem pracy jest wasze zdrowie i życie, oddziaływanie warunków pracy jakie kreuje pracodawca jest bardzo ważne. Związek zawodowy ma prawne możliwości przeciwdziałać złym praktykom w bhp

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content