Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Masz związek zawodowy w pracy

Wspomnieliśmy już o wielu uprawnieniach związków zawodowych w zakresie tworzenia lub zmiany wewnętrznych przepisów prawa pracy. O obowiązku konsultacji i uzyskania akceptacji związku zawodowego po stronie pracodawcy. Jako podsumowanie i zobrazowanie sytuacji pracowników w zakładzie pracy nie można pominąć społecznej inspekcji pracy, czyli służby wybieranej i pełnionej przez pracowników. Ma ona na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych. Jednakże istotnym ograniczeniem dla jej powołania jest konieczność funkcjonowania w zakładzie pracy zakładowej organizacji związkowej, która powołuje i kieruje społeczną inspekcją pracy.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content