Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Korzystne zmiany w prawie dzięki „Solidarności”

Sejm przyjął ustawę gwarantującą lepszą ochronę działaczy związkowych, podwyższającą roczny limit odliczenia od podatku składek związkowych oraz wyłączającą dodatek za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej. 28 lipca Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy o emeryturach pomostowych. Ustawa ta, która powstała dzięki porozumieniu NSZZ „Solidarność” z rządem podpisanemu 7 czerwca w Stalowej Woli, uchyla wygasający charakter emerytur pomostowych.

– Cieszę się z wyniku tego głosowania, bo ono pokazuje, że „Solidarność” jest nie tylko największym, ale także najskuteczniejszym związkiem zawodowym w Polsce. Teraz czekamy już tylko na podpis prezydenta i oczywiście śledzimy ścieżkę legislacyjną kolejnych rozwiązań zawartych w naszym porozumieniu z rządem – powiedział po głosowaniu w Sejmie Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Dotychczas emerytury pomostowe miały charakter wygasający – przysługiwały tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Nowelizacja ten wygasający charakter znosi. W uzasadnieniu do projektu zmian w ustawie podkreślono, że zakładany postęp technologiczny nie poprawił warunków pracy w takim stopniu, który pozwoliłby zupełnie wyeliminować tzw. warunki szkodliwe. Dlatego autorzy projektu ustawy zaproponowali zniesienie wymogu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 roku jako niezbędnego do nabycia prawa do emerytury pomostowej.

Przyjęta przez Sejm ustawa wzmacnia też ochronę związkowców przed skutkami bezprawnego zwolnienia z pracy. Dotychczas było tak, że działacz związkowy bezprawnie zwolniony przez pracodawcę, mimo skierowania sprawy do sądu, do czasu ogłoszenia wyroku był pozbawiony wynagrodzenia. Dzięki nowelizacji pracodawca będzie mu płacił do momentu rozstrzygnięcia sądowego.

Nowela wprowadza również podwyżkę z 500 zł do 840 zł rocznego limitu odliczenia od podatku składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Ponadto dzięki tej nowelizacji spełniony został postulat związku dotyczący wyłączenia dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej.

solidarnosckatowice.pl

foto: Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content