Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

KONKURS SIP ROZSTRZYGNIĘTY

Wybrano najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy w województwie lubelskim. Finał konkursu odbył się 23 maja br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie. W zespole konkursowym pracował Marek Wątorski, regionalny koordynator ds. bhp NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele dwóch ogólnokrajowych central związkowych i inspektorzy PIP. Zwycięzcą konkursu wojewódzkiego został SIP z placówki szkolnej.              

Coroczny konkurs ma na celu  promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, przez organizację związkową, do PIP Okręg Lubelski, karty zgłoszenia SIP, do udziału w konkursie w raz z oświadczeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych SIP, z załączeniem szczegółowego opisu pracy SIP. Składanie zgłoszeń za 2024 rok zakończy się 15 maja 2025 r.  

Każdy uczestnik konkursu SIP jest zobligowany do dokonania szczegółowego opisu swojej rocznej pracy na rzecz poprawy stanu bhp. W opisie pracy SIP za 2024 rok trzeba koniecznie uwzględnić realizację efektywności działania społecznego inspektora pracy w zakresie poprawy stanu bhp w zakładzie pracy, w tym w szczególności opisać w niżej przedstawionych 8 punktach:

1) aktywność SIP w działaniach na rzecz prewencji wypadkowej,

2) udział SIP w społecznych przeglądach warunków pracy oraz opiniowanie planów pracodawcy w celu poprawy warunków pracy w zakładzie pracy,

3) udział SIP w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w tym analizowaniu przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaniem pracy,

4) prowadzenie przez SIP z własnej inicjatywy kontroli lub przeglądów stanowisk pracy, kontroli stanu obiektów i pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń technicznych, procesów technologicznych,

5) wydawanie zaleceń  w tym dokonywanie przez SIP stosownych wpisów w księgach uwag i zaleceń

6) prowadzenie na bieżąco zestawienia rezultatów działalności SIP na rzecz poprawy stanu bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, na których nastąpiła poprawa warunków pracy w efekcie działań SIP,

7) podejmowanie przez SIP działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładu pracy w kształtowaniu właściwych warunków pracy (aktywność szkoleniowa, innowacje).

8) działania SIP na rzecz zapewnienia przez zakład prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw podejmowanych na rzecz zatrudniania pracowników zakładu na podstawie stosunku pracy zamiast na umowach cywilnych.

Zainteresowanych konkursem społecznych inspektorów pracy zachęcamy do kontaktu z Markiem Wątorskim regionalnym koordynatorem ds. bhp tel. 502 610 479; e-mail: skarbnik.lublin@solidarnosc.org.pl

Jeżeli nie masz w zakładzie pracy społecznego inspektora pracy zadzwoń/napisz na w/w numer, pomożemy Ci wypracować najbardziej efektywny model społecznego nadzoru BHP w Twoim zakładzie pracy.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content