Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Jesteś członkiem związku

Korzyści z przynależności związkowej wyjaśnia art. 1 ustawy o związkach zawodowych, który definiuje związek zawodowy jako dobrowolną i samorządną organizację ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Obowiązkiem związku zawodowego jest zatem reprezentowanie pracowników i innych osób, obrona ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, i to zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych – na forum krajowym i międzynarodowym. Oznacza to, że będąc członkiem związku zawodowego nigdy nie zostaniesz sam ze swoimi problemami. To właśnie jest sens organizowania się pracowników, czyli dawania sobie wzajemnego wsparcia w sytuacjach zagrożenia i wspólne dążenie do poprawy niekorzystnych warunków zatrudnienia.

Jako przykład sytuacji pracownika, będącego członkiem związku zawodowego i  tego pozostającego poza nim może posłużyć sposób rozwiazywania stosunku pracy. W przypadku związkowców pracodawca ma obowiązek skonsultowania z reprezentującą go zakładową organizacją związkową samego zamiaru wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy. Otwiera to oczywiście możliwość wpłynięcia na zmianę decyzji pracodawcy już na jej wczesnym etapie. O wiele gorsza w takim przypadku jest sytuacja pracowników, którzy w myśl zasady „sam sobie dam radę” nie zdecydowali się na przystąpienie do organizacji zakładowej. On po prostu dostanie wypowiedzenie od swojego przełożonego. Jedyne co może łączyć te dwa przypadki to konieczność złożenia pozwu do sądu pracy. Z tym, że członek NSZZ „Solidarność” dostanie wsparcie ze strony związkowego prawnika, a osoba pozostająca poza Związkiem będzie musiała działać sama lub zatrudnić prawnika samodzielnie.

W naszym Związku obowiązuje prosta zasada: Masz problem, kontaktujesz się z liderem swojej organizacji i razem staramy się znaleźć jego rozwiązanie. Nawet z najtrudniejszych sytuacji zazwyczaj jest jakieś wyjście, bo problemy nie zgłaszane de facto nie istnieją.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content