Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

CZY RZĄD ROZWIĄŻE NABRZMIAŁE PROBLEMY W POLSKIEJ OPIECE SPOŁECZNEJ?

To pytanie nurtuje związkowców z lubelskiej „Solidarności” od 2021 roku. Od wielu lat opieka społeczna nie korzysta w żaden sposób ze wzrostu PKB. Więcej, samorządy nie posiadają środków na konieczne dofinansowanie wynagrodzeń czy podnoszenie standardów socjalnych w domach opieki. Pracownicy ochrony zdrowia w 2022 r. odjechali ekspresem z wynagrodzeniami, zaś zatrudnieni w pomocy społecznej zostali na bocznym torze.

Jesienią 2022 r. nastąpił przełom – dostrzeżono problem. Zespół negocjacyjny ds. pomocy społecznej NSZZ „Solidarność”  rozpoczął rozmowy z rządem zjednoczonej prawicy. Efekt – krótkoterminowe wypłaty dodatków w domach pomocy społecznej w 2023 r. Równolegle trwały prace nad projektem zmian systemu opieki społecznej – opracowywanie ustawy o zawodach pomocowych i zmiany zasad finansowania pomocy społecznej. Bez tego nie można zatrzymać zapaści w systemie opieki.

W 2023 r. pracuje Trójstronny Zespół Branżowy (TZB) ds. Pomocy Społecznej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w oparciu o nasze postulaty wypracowało schemat koniecznych kierunków zmian.

Po zmianie rządu 13 grudnia, czekaliśmy 6 miesięcy, do 18 czerwca br. na pierwsze posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej pod kierownictwem Podsekretarza Stanu Katarzyny Nowakowskiej. Forma posiedzenia miała charakter informacyjny, a jego data nie była przypadkowa – dzień później Rada Ministrów przyjęła opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programy finansowania – od lipca 1000 zł brutto miesięcznie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników.

Pełna informacja na stronie internetowej pod linkiem >>>

Przyjęte przez Radę Ministrów uchwały dotyczą ustanowienia czterech programów:

I Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027

II Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027

III Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027

IV Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” są uczestnikami ustawowego dialogu trójstronnego tj. związków zawodowych, pracodawców i rządu. Podczas ostatniego posiedzenia wyrazili zaniepokojenie pominięciem partnerów społecznych podczas opracowania zasad programów rządowych na lata 2024-2027. Niemniej podkreślili, że wypracowana formuła wsparcia wynagrodzeń wszystkich pracowników pomocy społecznej od 1 lipca 2024 roku musi spełniać podstawowy warunek dodatku, który podnosi pensje miesięczne wszystkich pracowników pomocy społecznej i ma on charakter obligatoryjny, stały, niezmienny dla każdego pracownika, w każdym miesiącu trwania stosunku pracy.  Jest to długo oczekiwany zastrzyk finansowy, tym razem zaprojektowany przez rząd jako stały dodatek podnoszący godność zawodową pracowników pomocy społecznej.

W mojej ocenie decyzja rządu z 19 czerwca br.  otwiera merytoryczne negocjacje w zakresie zmian systemowych, które muszą przebiegać w ramach zasad dialogu społecznego na gruncie uzgodnień Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej.

Wszystkie strony dialogu mogą posiłkować się ekspertami, mogą powoływać zespoły robocze z rządem włącznie, ale decyzje muszą zapadać w ramach  uzgodnienia Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej – takie spójne stanowisko przedstawili rządowi,  związkowcy i pracodawcy. 

Zgodnie z ustaleniami najbliższe posiedzenie partnerów społecznych Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej odbędzie się w terminie do 2 miesięcy.

O jakości prowadzonych rozmów i uzgodnieniach będziemy informować na bieżąco.

Marek Wątorski
Członek TZB ds. Pomocy Społecznej

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content