Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Członkostwo w Solidarności

Elektroniczna Legitymacja Członkowska – proces uzyskania

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność”: wersja pdf>>> lub Word>>>.

Wypełniony dużymi literami, podpisany wniosek przekaż do organizacji związkowej w swoim zakładzie pracy. Wniosek za pośrednictwem Zarządu Regionu zostanie przekazany do działu Zespołu Regionalnego w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Komisja Krajowa prowadzi bazę danych członów związku i wydaje legitymacje członkowskie. Legitymacja członkowska jest ważna przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego czasu należy dokonać zgłoszenia chęci kontynuacji ważności legitymacji w Regionie.

Do organizacji związkowych należy zbieranie od członków Związku kompletnie wypełnionych wniosków o wydanie legitymacji elektronicznej oraz przekazywanie ich do Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność. Organizacje związkowe kontrolują, czy wnioskodawca zamieścił we wniosku wszystkie wymagane dane, zaś w przypadku niewypełnienia którejkolwiek z rubryk wzywa do uzupełnienia. Organizacja związkowa zbierająca wnioski, zobowiązana jest do przesłania na właściwy adres e-mail skanów złożonych wniosków lub doręczenie ich oryginałów do siedziby Regionu.

Wraz z przekazaniem wypełnionych wniosków, organizacja związkowa zobowiązana jest dodatkowo do sporządzenia i przekazania w formie elektronicznej tabeli zawierającej zbiorcze zestawienie wszystkich danych, których podania wymaga formularz wniosku o elektroniczną legitymację.

Tabela>>>

Komórką właściwą do zbierania dokumentów jest Dział Szkoleń Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

ul. Królewska 3, 20-109 Lublin, pokój nr 5

81 532 08 11 wew. 20,

reporter.lublin@solidarnosc.org.pl

osoba odpowiedzialna: Tomasz Kupczyk

Elektroniczna Legitymacja Członkowska – korzyści

Zniżki na paliwa, akcesoria samochodowe i gastronomię na stacjach paliw ORLEN-u
Więcej >>>

Posiadacze elektronicznej legitymacji mogą skorzystać z rabatów na stacjach LOTOS Więcej>>>

10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU, w ramach programu „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność” Więcej>>>

Zniżki na stacjach PKN ORLEN

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której członkowie Związku będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa i artykułów pozapaliwowych na stacjach paliw PKN ORLEN.

Każda osoba chętna do otrzymania karty rabatowej musi posiadać elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność”. W tym celu należy się zwrócić do macierzystej organizacji związkowej i wypełnić odpowiedni wniosek.

Osoby, które już posiadają elektroniczną legitymację członkowską muszą udać się na jedną z dedykowanych stacji PKN ORLEN by odebrać kartę rabatową.

Lista stacji paliw jest tutaj >>>

Po odebraniu karty rabatowej na jednej ze stacji podanych na liście można już tankować taniej na Orlenie w całej Polsce!

Karta LOTOS – proces uzyskania

Członkowie posiadający elektroniczną legitymację mogą otrzymać kartę rabatową LOTOS, uprawniającą do zniżek na stacjach benzynowych LOTOS. Procedura uzyskiwania karty rabatowej jest analogiczna jak w przypadku legitymacji elektronicznej. We wniosku należy podać: imię i nazwisko, numer elektronicznej legitymacji członkowskiej, nazwę organizacji związkowej oraz podpisać się dwa razy w dolnej części załącznika. Wzór wniosku o wydanie karty rabatowej jest dostępny tutaj załącznik nr 2 >>>. Organizacja związkowa zbierająca wnioski, zobowiązana jest do przesłania mailowo skanów złożonych wniosków lub doręczenie ich oryginałów do siedziby Regionu.

Należy również wypełnić załącznik nr 3 >>> do umowy tj. tabelę zawierającą zbiorcze dane, które należy przekazać w formie elektronicznej do Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” .

Komórką właściwą do zbierania dokumentów jest Dział Szkoleń Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

ul. Królewska 3, 20-109 Lublin, pokój nr 5

81 532 08 11 wew. 20

reporter.lublin@solidarnosc.org.pl

osoba odpowiedzialna: Tomasz Kupczyk

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content