Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Biuro Fundacji „Ruchu Solidarności Rodzin”

Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin” formalnie rozpoczęła działalność 30 marca 1992 r., choć jej początki sięgają 1981 r. Wtedy przy Zarządzie Regionie Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” powstał Społeczny Ruch Samopomocowy „Solidarność Rodzin”.

Fundacja, kontynuując ideę samopomocy wśród społeczeństwa Lublina, za cel obrała służenie dobru człowieka, we wszystkich formach optymalizujących warunki życia i rozwoju. Swój program realizuje poprzez pobudzanie inicjatyw społecznych, kształtowanie stosunków społecznych w danych środowiskach i udzielanie wsparcia.

W początkowej fazie działalności Fundacja prowadziła świetlice opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Dzięki organizowaniu kolonii i obozów pod nazwą „Wakacje z Bogiem” Fundacja przyczyniła się do kształtowania właściwych postaw społecznych młodego pokolenia. Uczyła aktywności i samodzielności.

Obecnie Fundacja koncentruje się na pomocy materialnej rodzinom w potrzebie i edukacji młodego pokolenia.

Biuro Fundacji pracuje:
poniedziałek w godz. 9:00-17:00
wtorek-piątek w godz. 7:00-15:00

Więcej >>>

aaa

Kontakt:

ul. Królewska 3, 20-109 Lublin

81/ 53-208-11 wew. 26, 35;

ruchsolidarnoscirodzin@gmail.com

aaa

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content